Προσωπικό

Καρδιά του προγράμματος είναι το έμπειρο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό.

Ελισάβετ Κυρίτση

Ελισάβετ Κυρίτση

Διοικητική Υπεύθυνη

Σπούδασε Νοσηλευτική στο ΤΕΙ Λαμίας από όπου αποφοίτησε το 2004. Άμεσα ξεκίνησε να εργάζεται στη Γενική Κλινική Ιασώ General έως το 2008 και εν συνεχεία στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού έως και σήμερα. Το Σεπτέμβριο του 2014 ξεκίνησε να συμμετέχει στο πρόγραμμα των Κινητών Ιατρικών Μονάδων και από το 2016 στον κλινικό συντονισμό των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ATLS.

Κυριακή Μπαμπανιώτη

Κυριακή Μπαμπανιώτη