Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) είναι μία πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με την Aνώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο οποίο φορέας υλοποίησης είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αναγέννηση και Πρόοδος υπό την αιγίδα του Α’ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Αποστολή των ΚΙΜ είναι η προσφορά υγειονομικής φροντίδας σε κατοίκους νησιών και απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα και η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας.