Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υλοποιείται από το 2014 σε νησιά της άγονης γραμμής με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δύο άρτια εξοπλισμένες Κινητές Ιατρικές Μονάδες (KIM) συνθέτουν ένα καινοτόμο πρόγραμμα προαγωγής – αγωγής υγείας που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσω του οποίου οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών της χώρας λαμβάνουν δωρεάν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας από επιστημονικό προσωπικό ιατρικών και άλλων ειδικοτήτων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής πραγματοποιείται διαρκώς διερεύνηση και καταγραφή αναγκών παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) σε απομακρυσμένες περιοχές: της Ηπειρωτικής Ελλάδας, νησιών της άγονης γραμμής, με σκοπό τη διεξαγωγή του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας- Κινητές Ιατρικές Μονάδες στις περιοχές αυτές, σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Υπουργείο Υγείας και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος».

Η έρευνα υλοποιείται με βάσει τα κάτωθι κριτήρια :

  • Απομακρυσμένα Κέντρα Υγείας τα οποία βρίσκονται σε απόσταση άνω των 60 λεπτών από Γενικό Νοσοκομείο (ΓΝ).
  • Κέντρα Υγείας (ΚΥ) σε απόσταση από ΓΝ μικρότερη των 60 λεπτών, αλλά με μεγάλο πληθυσμό ευθύνης.