Φούρνοι – Θύμαινα 09/2014

Τέλος Ιουλίου ξεκίνησαν να γίνονται οι απαραίτητες συνεννοήσεις με το προσωπικό του Περιφερειακού Ιατρείου Φούρνων και τους τοπικούς παράγοντες, ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι για τον τρόπο που μπορούν να δηλώσουν τα ραντεβού τους. Στις 18 Αυγούστου, ξεκίνησε να λειτουργεί καθημερινά 12.00-15.00μ.μ. η Γραμματεία στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού προκειμένου να τηλεφωνούν οι κάτοικοι των Φούρνων και της Θύμαινας, ώστε να κλείσουν τα ραντεβού που επιθυμούν με σκοπό την εκ των προτέρων καταχώρησή τους, για την εύρυθμη διεξαγωγή του Προγράμματος και την ελαχιστοποίηση της αναμονής.