Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες ξεκίνησαν τις αποστολές τους από το νησί της Φολέγανδρου

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες βρίσκονται στο νησί της Φολέγανδρου με ένα επιτελείο από εμπειρους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Προσαρμοζόμενες στις νέες συνθήκες, αλλά πάντα με την ίδια αφοσίωση και πειθαρχία στις ανάγκες των κατοίκων στις απομακρυσμένες γωνιές της χώρας μας, δίνοντας με αυτό τον τρόπο νόημα στο τάξιδι. Έτσι, μέσα στο Αιγαίο υψώνεται το έργο του ανθρώπου και τα βλέμματα των κατοίκων γίνονται η ανταμοιβή μας.

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (KIM) έχουν πραγματοποιήσει από το 2014, εβδομήντα (70) δωρεάν αποστολές, σε νησιά της άγονης γραμμής και απομακρυσμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Αναγέννηση και Πρόοδος σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε), υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *