Nοέμβριος 2018, Κινητές Ιατρικές Μονάδες στην Πάτμο

 

 

 

Η ΚΙΜ είναι πρωτοβουλία του ΙΣΝ υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το ΙΣΝ και αποτελεί ένα σημαντικό πρόγραμμα προσφοράς στον τομέα της υγείας, για τα νησιά της άγονης γραμμής και τις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα: 36 αποστολές, 36.300 ραντεβού, 13.200 εξετασθέντες, 23.300 κλινικές εξετάσεις

Καρδιά του προγράμματος είναι το έμπειρο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό. Με συνεχή διάθεση προσφοράς, υψηλή επιστημονική κατάρτιση,  εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία, και σύγχρονο εξοπλισμό, γιατροί του προγράμματος συμμετέχουν εθελοντικά στις μηνιαίες αποστολές, σε νησιά της άγονης γραμμής, και τώρα στις ορεινές ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας. (τους χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ).

Στόχος μας η ισότιμη πρόσβαση όλων των Ελλήνων –ανεξαρτήτως τόπου διαμονής – σε υψηλού επιπέδου πρωτοβάθμιες υπηρεσίες Υγείας.

Μετά από σχεδιασμό δύο ετών σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα, είμαστε τώρα στον 5ο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος, που συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη ασθενειών, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, και στην μείωση έκτακτων ιατρικών περιστατικών.

Και αυτό διότι με το καινοτόμο και επιστημονικά σχεδιασμένο ολιστικό πρόγραμμα της επιστημονικής ομάδας, ρυθμίζονται ασθενείς με χρόνια προβλήματα και ελαχιστοποιείται η ανάγκη διακομιδής σε νοσοκομεία στην Αθήνα ή σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Κάθε αποστολή είναι ξεχωριστή και «εξατομικευμένη» στις ιδιαίτερες ιατρικές ανάγκες της κάθε κοινωνίας/ νησιού/ περιοχής και σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων του Νησιού, ύστερα από προσωπική επικοινωνία μαζί τους. Επιπλέον, οι κάτοικοι του νησιού κλείνουν ραντεβού εγκαίρως – πριν από την έλευση της αποστολής – ώστε να περιορίζεται τυχόν ταλαιπωρία.

Η επόμενη αποστολή των ΚΙΜ είναι προγραμματισμένη για τις 15-18 Νοεμβρίου στο νησί της Πάτμου,ένα σύνολο 50 περίπου ατόμων θα προσφέρει δωρεάν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας για τέσσερεις συνεχόμενες ημέρες. Οι ώρες λειτουργίας των ιατρείων είναι: Πέμπτη 15.11.18 ώρες 13:30-20:00 & Παρασκευή 16.11-Κυριακή 18.11 ώρες 09:00-18:00.

Μαζί με τις ΚΙΜ θα βρεθεί στο νησί το Sports Excellence με την Κινητή Αθλιατρική Μονάδα, όπου θα διοργανώσει ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες για τα παιδιά του νησιού.

Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος έχουν δημιουργηθεί δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες, οι οποίες μεταφέρουν ευαίσθητο και υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό (ψηφιακός 3d μαστογράφος, οδοντιατρείο, dexa κλπ). Έτσι το έμπειρο προσωπικό δημιουργεί και οργανώνει εντός 2 ωρών  μία κλινική σε κατάλληλο δημόσιο χώρο του νησιού (π.χ. σχολείο, αίθουσα δήμου).

Η αποστολή δεν ολοκληρώνεται με την παρουσία των γιατρών αλλά συνεχίζεται με την ανάλυση των κλινικών εξετάσεων, την συμπλήρωση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς και την ενημέρωση των κατοίκων. Όπου υπάρχει ανάγκη δίνεται ιατρική συμβουλή και οι ασθενείς παραπέμπονται στο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο για τριτοβάθμια περίθαλψη.

Ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς δημιουργείται με σεβασμό στην ιατρική ηθική και τους νόμους του κράτους, δίνοντας τη δυνατότητα για ολιστική και εύκολη πρόσβαση σε αυτόν όποτε καταστεί ιατρική ανάγκη.

Παράλληλα με τις κλινικές εξετάσεις, υλοποιούνται σε κάθε αποστολή παράπλευρες δράσεις (όπως ομιλίες διατροφής, ψυχολογίας, ομιλίες για την πρόληψη βλαβερών συνηθειών, εξετάσεις οφθαλμολογικές σε όλα τα παιδιά, διατροφολογικές επεμβάσεις στα παιδιά, μάθημα Α’Βοηθειών για το σύνολο των κατοίκων), πάντα με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των κατοίκων σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες απόψεις και πρακτικές για τον ρόλο της ιατρικής στις κοινωνίες.

Εμπειρία και τεχνογνωσία, πολύτιμοι σύμμαχοι στις δράσεις μας: Το όλο καινοτόμο πρόγραμμα επανασχεδιάζεται μετά από κάθε αποστολή. Ετσι έχουμε  δημιουργήσει μία πολύ σημαντική τεχνογνωσία για την αναβάθμιση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών Υγείας σε περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.

Από την εμπειρία των αποστολών στα νησιά η επιστημονική ομάδα παρατήρησε την έλλειψη αθλητικών δραστηριοτήτων και διαπίστωσε υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, ωθώντας μας στη δημιουργία του προγράμματος «Αθλητικά Μονοπάτια», πρόγραμμα προώθησης της αθλητικής παιδείας, μέσω δράσεων που προάγουν τη ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών στα νησιά της άγονης γραμμής.

 

 

Mobile Medical Units

 

Mobile Medical Units is a Stavros Niarchos Foundation (SNF) grant initiative,   in collaboration with Health Units SA (AEMY), aiming to offer free health care programs to residents of isolate islands and remote areas throughout Greece.

 

The heart of the program is the experienced medical and scientific staff. Fueled with a constant drive to help, high scientific training, great experience and modern equipment, program physicians participate voluntarily in monthly missions on isolate islands and remote areas throughout Greece. (we owe them a big thank you).

Our goal is equal access for all Greeks – regardless of their place of residence – to high-level primary health services.

 

Following a two-year planning according to the latest international standards, we are now in the 5th year of the implementation of the program, which contributes significantly to the prevention of illnesses, the upgrading of people’s quality of life and the reduction of emergency medical incidents.

 

This is because the innovative and scientifically designed holistic program of the scientific team regulates patients with chronic problems and minimizes the need for hospitalization in Athens or other major cities of Greece.

 

Each mission is special and “personalized” to the particular medical needs of each society / island / region.

 

An example is the recent visit to Agathonisi (September 2018). It was designed to meet the special needs of the island’s residents, following personal communication with them. In addition, residents of the island make an appointment in time – before the arrival of the mission – to reduce any inconvenience.

For the successful implementation of the program two mobile Medical Units have been created, which carry sensitive and ultra-modern medical equipment (digital 3D mammography, dental, dexa, etc.). So the experienced staff creates and organizes within 2 hours a clinic in a suitable public space on the island (eg school, hall of the municipality).

 

The mission does not end with the presence of doctors but continues with the analysis of the clinical examinations, the completion of the patient’s medical records and the information provided to the residents. Where necessary, medical advice is given and patients are referred to the “ATTIKON” University General Hospital for tertiary care.

 

The medical record of the patient is created with respect to medical ethics and state laws, allowing for holistic and easy access to it whenever a medical need arises.

 

In addition to clinical test, parallel actions are implemented  (such as nutrition, psychology, speeches to prevent harmful habits, ophthalmological examinations in all children, nutritional interventions in children, FIRST AID course for all residents) with the aim of upgrading the living standards of residents according to the most modern views and practices on the role of medicine in societies.

 

Experience and know-how, valuable allies in our actions: The whole innovative program is redesigned after each mission. Thus, we have created a very important know-how to upgrade primary health services in areas with geographical particularities.

 

From the experience of missions to the islands, the scientific team observed the lack of sports activities and found high rates of childhood obesity, prompting us to create the program “Sports Paths”, a program to promote sports education through actions that promote the mental and physical health of children to the isolate Greek islands.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *