Πάτμος: Κινητές Ιατρικές Μονάδες, 15-18 Νοεμβρίου 2018

Επισκεφθήκαμε το βορειότερο νησί των Δωδεκανήσων, νήσος Πάτμος με περίπου 3000 κάτοικους, απο τις 15-18 Νεμβρίου του 2018. Το νησί που γίνεται γνωστό από τον 1ο αιώνα από την παρουσία ως εξόριστου για δύο χρόνια του Ιωάννου του Θεολόγου, μαθητή του Ιησού, ο οποίος μονάζοντας στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως συνέγραψε το «Ευαγγέλιο» (πιθανώς) και την «Αποκάλυψη».
Η επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από σαράντα ένα (41) μέλη, προσφέρει δωρεάν ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα υψηλής ποιότητας και υποστήριξη στους κατοίκους του νησιού. Κατά την αποστολή μας ολοκληρωθήκανε 1224 ραντεβού, 16 χειρουργικές επεμβάσεις σε 525 εξεταζόμενους μόνιμους κάτοικους του νησιού. Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες συνοδεύονται από επιστημονική ομάδα η οποία αποτελείται, μεταξύ άλλων, από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, καταρτισμένο νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και φοιτητές της ιατρικής σχολής.
 
Το πρόγραμμα αποτελεί μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ, από την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος», υπό την επιστημονική επίβλεψη της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, σε συνεργασία με την Α’ Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
 
Photo Credits: Stavros Boglou