ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΟ (08 – 14/04/2014)

Στις 12 Μαρτίου, αμέσως μετά την επιστροφή από την Αμοργό, έγιναν οι απαραίτητες συνεννοήσεις με το προσωπικό του Κ.Υ. Κάσου και τους τοπικούς παράγοντες ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι για τον τρόπο που μπορούν να δηλώσουν τα ραντεβού τους. Για την εύρυθμη διεξαγωγή του προγράμματος και για την ελαχιστοποίηση της αναμονής των ατόμων, στήθηκε η Γραμματεία στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού προκειμένου να τηλεφωνούν για να δηλώσουν τα ραντεβού που επιθυμούν με σκοπό την καταχώρησή τους εκ των προτέρων.

Στις 31/03-01/04/2014 ο κ. Δημήτριος Βαζαίος (Διοικητικός Διευθυντής των κινητών ιατρικών μονάδων) και ο κ. Ιωάννης Μπαρδόπουλος (Ηλεκτρολόγος) μετέβησαν αεροπορικώς στην Κάσο, προκειμένου να ελέγξουν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Κέντρου Υγείας ώστε να υπάρχει υποδομή για την εύρυθμη λειτουργία των κινητών ιατρικών μονάδων.

Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού, μηχανημάτων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Την Τρίτη 08 Απριλίου (21.00μ.μ.) αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς για την Κάσο οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

Την Τετάρτη 09 Απριλίου (05.15π.μ.) αναχώρησαν αεροπορικώς για την Κάσο η Ομάδα Υγείας, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Σερέτης Φώτης (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), Κυριακόπουλος Νικόλαος (Ακτινολόγος), Σταθάτος Μάριος (Γενικός Ιατρός), Θεάκου Ρεγγίνα (Χειρουργός), Αναστασιάδης Γεώργιος (Καρδιολόγος), Κούλας Χαράλαμπος (Οφθαλμίατρος), Κουλουβάρης Παναγιώτης (Ορθοπαιδικός), Φθενάκης Εμμανουήλ (Ωτορινολαρυγγολόγος), Κολομβότσου Αναστασία (Διαιτολόγος), Λιατήρα Μαργαρίτα (Ψυχολόγος), Βλάσση Αγγελική, Παπαγιάννη Ευαγγελία (Επισκέπτριες Υγείας), Σουλάι Αουρόρα (Νοσηλεύτρια), Γρίβας Αθανάσιος, Σιώρας Νικόλαος (Χειριστές Ακτινολογικών Μηχανημάτων), Δρακάκης Χρήστος (Πληροφορική- Βιοϊατρική Τεχνολογία), Πεχλιβάνη Άννα, Μπέλτσιου Νικολέττα, Παπαδοπούλου Ηλέκτρα (Γραμματεία), Νικολαδός Κωνσταντίνος (Μηχανολόγος – Μηχανικός), Αθανασίου Φίλιππος (Media), Βαζαίος Δημήτριος (Διοικητικός Διευθυντής των κινητών ιατρικών μονάδων) και Μπαρδόπουλος Ιωάννης (Ηλεκτρολόγος).

Στις 09.00 π.μ. η ανωτέρω ομάδα αφίχθη στην Κάσο. Άμεσα, άρχισε η κατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, καθώς επίσης πραγματοποιήθηκαν και οι δράσεις στα σχολεία (ομιλίες, σωματομετρήσεις, διατροφικές αξιολογήσεις).

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες έφθασαν στο λιμάνι περίπου στις 13.00 μ.μ., οπότε ξεκίνησε η μεταφορά και η εγκατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού από τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες στα προκαθορισμένα ιατρεία του Κέντρου Υγείας. Συγχρόνως, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του δικτύου για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου από το Διευθυντή της Πληροφορικής.

Την Παρασκευή 11 Απριλίου αφίχθησαν αεροπορικώς στην Κάσο η υπόλοιπη Ομάδα Υγείας, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Μπομπότης Μιχαήλ (Γυναικολόγος), Λομβαρδάς Πελοπίδας (Οδοντίατρος), Κουκούτση Αλεξάνδρα (Ορθοπαιδικός- Εκπαιδεύτρια Α’ βοηθειών), Διπλάρη Γεωργία (Παιδίατρος), Τσούτσος Βασίλειος (Πνευμονολόγος), Σκαρμέας Νικόλαος (Νευρολόγος).

Έναρξη του προγράμματος

Την Τετάρτη 09 Απριλίου στις 16.00 μ.μ. ξεκίνησαν οι πρώτες επισκέψεις.

Την Πέμπτη 10 Απριλίου στις 13.00μ.μ. τελέσθηκε αγιασμός παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια.

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (Η.Ι.Φ.)

Έχει ήδη δημιουργηθεί Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (Η.Ι.Φ.) ανά ασθενή για την καταγραφή του ιστορικού και των ευρημάτων των εξετάσεων, με σκοπό την παρακολούθηση και ενημέρωσή του σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, καθώς και για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων αξιολόγησης της παρέμβασης.

Η διαχείριση των δεδομένων που αφορούν στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο γίνεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο ISO 27001:2007- Ασφάλεια Διακινούμενης Πληροφορίας, που εφαρμόζει η Πολυκλινική.

Κλινικές εξετάσεις

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έδωσε ο κ. Χρήστος Δρακάκης (Διευθυντής Πληροφορικής & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού), προκύπτει πως τα προγραμματισμένα ραντεβού ήταν περίπου 1.748, τα πραγματοποιηθέντα ήταν 1.637 και εξετάσθηκαν συνολικά 648 άτομα, από τους 900 περίπου μόνιμους κατοίκους (72% του μόνιμου πληθυσμού), ενώ υλοποιήθηκαν 1.048 παρακλινικές, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις.

Εννέα άτομα διεγνώσθησαν με προβλήματα υγείας που χρήζουν άμεσης περαιτέρω διερεύνησης και 42 ασθενείς χρήζουν προγραμματισμένης χειρουργικής αντιμετώπισης.

Πιο αναλυτικά τα δεδομένα αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες και τα αντίστοιχα γραφήματα:

Πίνακας 1

Πραγματοποιηθέντα ραντεβού ανά ειδικότητα.

Κάσος 09-13 Απριλίου 2014

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Ορθοπαιδικός 193 Επισκέπτρια Υγείας 98
Ακτινολόγος 174 ΩΡΛ 101
Οφθαλμίατρος 227 Γυναικολόγος 78
Καρδιολόγος 167 Οδοντίατρος 80
Χειρουργός 112 Παιδίατρος 63
Διαιτολόγος 113 Νευρολόγος 37
Γενικός Ιατρός 98 Ψυχολόγος 10
Πνευμονολόγος 69 Σύνολο 1.637

Τα άτομα που εξετάστηκαν ήταν 648 σε σύνολο περίπου 900 μονίμων κατοίκων.

Εξετάστηκε περίπου το 72% του μόνιμου πληθυσμού του νησιού.

  

Πίνακας 2

Παρακλινικές εξετάσεις εργαστηριακές και απεικονιστικές.

Κάσος 09-13 Απριλίου 2014

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ακτινογραφικές λήψεις 384
Υπέρηχογραφήματα 132
Ηλεκτροκαρδιογραφήματα 161
Triplex καρδιάς 167
Μαστογραφίες 60
Test Pap 49
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 59
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 24
Σπιρομετρήσεις 12
Σύνολο 1.048

Γράφημα 1

Πραγματοποιηθέντα ραντεβού ανά ειδικότητα

  Κάσος 06-11 Απριλίου 2014

Γράφημα 2

Παρακλινικές εξετάσεις εργαστηριακές και απεικονιστικές

Κάσος 06-11 Απριλίου 2014

διευκρινίσεις:

− η Νοσηλεύτρια πραγματοποίησε 161 ηλεκτροκαρδιογραφήματα

− πραγματοποιήθηκαν 384 ακτινογραφικές λήψεις σε 159 άτομα

− η Επισκέπτρια Υγείας πραγματοποίησε οφθαλμολογικό έλεγχο που περιελάμβανε δοκιμασίες οπτικής οξύτητας, αντίληψης χρωμάτων και στερεοσκοπικής όρασης σε 98 παιδιά όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης  και όσα παρουσίασαν κάποιο πρόβλημα, γινόταν παραπομπή στον Οφθαλμίατρο

− η Ψυχολόγος εξέτασε σε ωριαία ραντεβού 10 άτομα

Ομιλίες και εξετάσεις στα σχολεία της Κάσου

Ο προγραμματισμός για τις ομιλίες και τις εξετάσεις στα σχολεία της Κάσου, έχει ως εξής:

Οι Επισκέπτριες Υγείας πραγματοποίησαν:

  • ΟΜΙΛΙΕΣ με θέμα:

«Αποφασίζω να Μην Καπνίζω» στους μαθητές της Ε’ + Στ΄ (22 μαθητές – 09/04/2014, 12:00-13:00)

“Εξαρτησιογόνες Ουσίες” και “Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα” στους μαθητές Λυκείου (27 μαθητές – 09/04/2014, 12:30-14:00)

«Στοματική Υγιεινή» στο Δημοτικό (54 μαθητές – 10/04/2014, 11:00-12:00).

  • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

στο Νηπιαγωγείο (14 μαθητές – 10/04/2014, 08:30-10:00), το Δημοτικό σχολείο (44 μαθητές – 11/4/2014, 10:30-14:00), το Γυμνάσιο (24 μαθητές – 10/04/2014, 10:30-12:00) και το Λύκειο (16 μαθητές – 11/4/2014, 08:30-10:00).

Η Διαιτολόγος πραγματοποίησε σωματομετρήσεις και διατροφική αξιολόγηση:

 

  • στο Δημοτικό σχολείο (48 μαθητές – 09/04/2014, 12:00-14:00 και 10/04/2014, 08:30-11:30)
  • στο Γυμνάσιο (22 μαθητές – 11/4/2014, 08:30-11:00)

Επίσης, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα: “Υγιεινή Διατροφή και τρόπος ζωής” την Πέμπτη 10/04/2014, 12:00-13:00 και απευθύνθηκε σε παιδιά Δημοτικού και στους εκπαιδευτικούς.

Διένειμε τέλος, έντυπο ενημερωτικό υλικό “Παίζω & Μαθαίνω να τρώω σωστά με τον Κάπτεν Υγεία & τη Νόστιμη Συμμαχία” καθώς και κάρτες “Μασαθώνιος Γνώσης” σε όλα τα παιδιά του δημοτικού.

Η Ψυχολόγος πραγματοποίησε ομιλίες με θέματα: «Σεξουαλική Αγωγή» και «Επαγγελματικός Προσανατολισμός» στο Γυμνάσιο (09/04/2014, 10:30-12:30) και το Λύκειο (10/04/2014, 09:30-11:30).

Πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα Α’ Βοηθειών με ανατομικά προπλάσματα, πραγματοποιήθηκαν από την Ορθοπαιδικό σε 15 πολίτες και αξιωματικούς του λιμενικού.

Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης Ασθενών

Από τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης ασθενών, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος περίπου στο 10% των ασθενών. Όσον αφορά τη συμπεριφορά όλης της ομάδας υγείας, το 93-98% ήταν πολύ ικανοποιημένοι. Επίσης, η επιστημονική επάρκεια του προσωπικού βαθμολογήθηκε με 93%. Παρακάτω παραθέτονται τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των ασθενών.

Τη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας
93,7%
Την ενημέρωσή σας για τα απαραίτητα έντυπα που θα έπρεπε να έχετε μαζί σας 85,7%
Την επάρκεια των διαθέσιμων ιατρικών ειδικοτήτων 90,2%
Την εξυπηρέτησή σας από τη Γραμματεία μας κατά την προσέλευσή σας 98,2%
Τον χρόνο που σας διέθεσε ο ιατρός στην επίσκεψή σας 94,8%
Την ενημέρωση που σας δόθηκε σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας 93,7%
Την ταχύτητα παράδοσης των αποτελεσμάτων 78,8%
Τη συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού 98,8%
Τη συμπεριφορά του νοσηλευτικού προσωπικού 96%
Τη συμπεριφορά του προσωπικού της γραμματείας 93,1%
Τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων των εξετάσεών σας 82,2%
Την τήρηση του ιατρικού απορρήτου 87,4%
Την προσοχή που σας δόθηκε στη διατύπωση των αιτημάτων σας 93,7%
Την επιστημονική επάρκεια του προσωπικού μας 93,7%
Τη συνολική αντιμετώπιση που είχατε από το προσωπικό μας 97,7%
Τις υπηρεσίες που σας παρείχαμε συνολικά 91,4%

 

Λήξη του προγράμματος και επιστροφή του ιατρικού προσωπικού, των μηχανημάτων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Στις 13 Απριλίου 2014 η Ομάδα Υγείας επέστρεψε στην Αθήνα, ενώ οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες στις 14 Απριλίου 2014.  Το επόμενο ταξίδι προγραμματίζεται για την Αστυπάλαια τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου. Στις 24 Απριλίου θα στηθεί η Γραμματεία προκειμένου να τηλεφωνούν οι κάτοικοι της Αστυπάλαιας για να δηλώσουν τα ραντεβού που επιθυμούν με σκοπό την καταχώρησή τους εκ των προτέρων.

Μέχρι το επόμενο ταξίδι, οι Μονάδες και ο εξοπλισμός θα βρίσκονται στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού και στο Κέντρο Υγείας, Αποκατάστασης – Αποθεραπείας Κερατέας διαθέσιμος προς χρήση για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της περιοχής ευθύνης της κάθε δομής καθώς και σε κέντρα αστέγων ή όπου αλλού κριθεί αναγκαία η παρουσία τους.